Wat kan ik voor U doen?

In principe alles waar U als ondernemer behoefte aan heeft.

Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan over alle aspecten van het ondernemer zijn.

het verzorgen van een boekhouding, het opstellen van een jaarrekening of belastingaangifte is de basis van mijn dienstverlening maar ook bij andere zaken kan ik U ondersteunen.

Door mijn kleinschaligheid ben ik zeer flexibel in de uitvoering van mijn opdrachten en kan ik met U zoeken naar de meest ideale invulling van uw opdrachten.

Hieronder vind u om een indruk te krijgen een algemene opsomming van de diensten die ik aanbied.

Standaard werkzaamheden

De navolgende werkzaamheden beschouw ik als de standaard werkzaamheden:

→ Het sorteren van uw administratieve bescheiden op soort en datum.

→ Het beoordelen van uw administratieve stukken op juistheid en volledigheid.

→ Het vastleggen van uw administratieve bescheiden in de computer.

→ Het groeperen van uw uitgaven per kostensoort.

→ Het vaststellen van uw winst en balanspositie per kalendermaand.

→ Het verzorgen van de BTW-aangifte.

→ Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

→ Het aankaarten van verbeterpunten of gebreken aan uw administratie.

→ Het verstrekken van een verslag over de verwerkte periode.

→ Samenstellen van standaard rapportages voor de bank of andere officiële instellingen.

Aanvullende werkzaamheden

Buiten de standaard werkzaamheden is het mogelijk dat ik u met nog een aantal andere werkzaamheden ondersteun.

Wanneer U meer ondersteuning van mij wenst dan gaat de uitvoering altijd op basis van duidelijke afspraken over de inhoud van de werkzaamheden en tijd die ik er in steek. Voor wat betreft aanvullende ondersteuning kunt U denken aan:

Debiteurenbewaking

Niet al uw klanten zullen bij het betalen van uw facturen de door U gewenste betalingstermijn aanhouden. Te late betaling door uw klanten kan U uiteindelijk in de problemen brengen.

In de meeste gevallen kan een klant met enige aansporing en bewaking van de gemaakte afspraken tot een beter betaalgedrag worden gebracht.

Indien U de tijd hier voor ontbreekt kan ik voor U, in overleg, telefonisch contact met uw klant opnemen om hen tot een snellere betaling te brengen.

Facturatie

Het opstellen van facturen is over het algemeen een leuke bezigheid en de beloning voor een week hard werken. Het is ook extra werk waar niet altijd tijd voor is. Het berekenen, maken en versturen van uw facturen kan ik verzorgen.

Offertes maken en opvolgen

Voor het berekenen van wat een bepaalde opdracht moet kosten is uw persoonlijke ervaring en kennis nodig. Deze berekening moet daarna nog wel worden omgezet in een pakkende offerte.

Niet altijd zal een gemaakte offerte direct tot een akkoord of afwijzing leiden. Het nabellen van offertes en in het vizier komen en blijven bij potentiële opdrachtgever kan tot een beter resultaat leiden. Ik kan U daarbij van dienst zijn.

Kostenbewaking

Over het algemeen bent U bezig met waar U goed in bent of plezier aan beleeft. Vaak ontbreekt de tijd om aandacht te besteden aan de kosten die u maakt of de investeringen die U doet.

Toch loont het om tijd en aandacht te besteden aan de uitgave die U doet. Indien U dat wenst kan ik op gezette tijden de kosten die U maakt toetsen aan de voordeligste aanbiedingen op dat moment of ik kan bij een offerte die U heeft ontvangen opzoek gaan naar meer voordelige aanbiedingen.

Salaris- en personeelsadministratie

Wanneer U personeel heeft brengt dit iedere maand extra werkzaamheden met zich mee. Te denken valt aan:

→ Gegevens voor de loonstrook verzamelen.

→ Contact onderhouden met de salarisadministrateur.

→ Aanmelden nieuwe werknemers bij diverse instanties.

→ Invullen van formulieren.

→ Aangifte loonheffing.

→ Verzorgen van ziektemeldingen en contact opnemen met arbodienst en zieke werknemer.

Deze werkzaamheden kan ik in overleg van U overnemen. In het verlengde daarvan kan ik de nakoming van al uw verplichtingen met betrekking tot het personeel en de personeelsadministratie bewaken.

Overige administratieve werkzaamheden

Wanneer je ondernemer bent. Dan krijg je met meer te maken dan alleen omzet maken. Buiten het voeren van een boekhouding en de personeelsadministratie word je regelmatig ‘lastig gevallen’ met ook andere administratieve werkzaamheden dan de hierboven genoemde. Ontbreekt U de tijd of is boekhouden niet uw ding, dan kan ik ook deze overige administratieve werkzaamheden van U overnemen. Te denken valt aan:

→ Verstrekken van gegevens aan verzekeringsmaatschappijen.

→ Verstekken van gegevens aan klanten en leveranciers.

→ Afhandelen van schades.

→ Indienen van bezwaren bij leveranciers.

→ Afhandelen van klachten van klanten.

→ Bestellen van materialen en bewaken van back orders.

→ Communicatie met de bank en de belastingdienst.